Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK045P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Polepy
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2010 10:10
Předkladatel: Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
IČO předkladatele: 00263958
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: - úřední deska Městského úřadu Litoměřice; - úřední deska Obecního úřadu Polepy; - internetové stránky Městského úřadu Litoměřice http://radnice.litomerice.cz/uzemniplanovani.cz; - internetové stránky Obce Polepy www.polepy.cz;
Text návrhu zadání: ULK045P_navrhZadani.pdf (5194 kB) - 11.12.2007 12:59:13
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK045P_stanoviskoNavrhZadani.doc (51 kB) - 11.12.2007 13:01:18
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK045P_stanoviskoNavrh1.pdf (52 kB) - 02.07.2010 10:10:38
Důvody ukončení posuzování: