Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1237P
Název koncepce: Hluboš - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 18.10.2013 10:35
Předkladatel: MěÚ Příbram
IČO předkladatele: 00243132
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1237P_stanoviskoNavrhZadani.zip (68 kB) - 24.09.2012 14:23:45
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1237P_stanoviskoNavrh1.doc (137 kB) - 18.10.2013 10:35:37
Důvody ukončení posuzování: