Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP220K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2015 13:32
Předkladatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
IČO předkladatele: 70890692
Datum zveřejnění: 13.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.08.2015
Text oznámení: MZP220K_oznameni.zip (2818 kB) - 01.07.2015 14:35:41
Informace o oznámení: MZP220K_infOznam.pdf (130 kB) - 08.07.2015 14:21:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP220K_infZjistovaci.pdf (113 kB) - 14.08.2015 10:39:43
Závěr zjišťovacího řízení: MZP220K_zjistovaci.pdf (162 kB) - 14.08.2015 10:39:43
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Dřevíkovský Jan Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP220K_vyhodnoceni.pdf (6079 kB) - 26.10.2015 12:48:18
Návrh koncepce: MZP220K_navrh.zip (9909 kB) - 26.10.2015 12:48:18
Informace o návrhu koncepce: MZP220K_infNavrh.pdf (137 kB) - 27.10.2015 13:16:07
Datum veřejného projednání: 16.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP220K_infVP.pdf (681 kB) - 03.11.2015 08:16:56
Zápis z veřejného projednání: MZP220K_zapisVP.pdf (4873 kB) - 24.11.2015 13:37:20
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP220K_infStanovisko.pdf (189 kB) - 23.12.2015 13:32:12
Text stanoviska: MZP220K_zaverStan.zip (104368 kB) - 23.12.2015 13:32:12
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: