Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK264P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Terezín
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 29.09.2010 09:09
Předkladatel: Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
IČO předkladatele: 00263958
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK264P_navrhZadani.zip (4499 kB) - 19.04.2010 08:56:36
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK264P_stanoviskoNavrhZadani.zip (30 kB) - 19.04.2010 08:47:52
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK264P_stanoviskoNavrh1.pdf (52 kB) - 29.09.2010 09:09:27
Důvody ukončení posuzování: