Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC974P
Název koncepce: Svatý Jan pod Skalou - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.05.2013 10:06
Předkladatel: Městský úřad Beroun
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: STC974P_navrhZadani.pdf (220 kB) - 27.12.2010 14:05:17
Text stanoviska k návrhu zadání: STC974P_stanoviskoNavrhZadani.doc (97 kB) - 27.12.2010 14:06:21
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC974P_stanoviskoNavrh1.doc (104 kB) - 06.05.2013 10:06:09
Důvody ukončení posuzování: