Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK326P
Název koncepce: Zpráva o uplatňování územního plánu Siřejovice - změna č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2011 13:13
Předkladatel: Městský úřad Lovosice, odbor stavebního úřadu a územního plánu, Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČO předkladatele: 00263991
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zprávy: ULK326P_navrhZpravy.PDF (119 kB) - 11.10.2010 09:20:06
Text návrhu zadání: ULK326P_navrhZadani.doc (111 kB) - 21.12.2010 10:01:51
Text vyjádření k návrhu zprávy: ULK326P_vyjadreniNavrhZprava.pdf (44 kB) - 11.10.2010 09:20:24
Posuzuje se: Ano
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK326P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (43 kB) - 21.12.2010 10:02:43
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK326P_stanoviskoNavrh1.pdf (56 kB) - 13.04.2011 13:13:11
Důvody ukončení posuzování: