Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK001F
Název koncepce: Územní plán Červený Kostelec
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 23.06.2014 13:28
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 07.01.2013
Předkladatel: Městský úřad Náchod
IČO předkladatele: 00272868
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK001F_zadani.pdf (298 kB) - 05.02.2013 12:43:20
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 05.02.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK001F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (261 kB) - 05.02.2013 12:44:24
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 12.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 12.04.2014
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK001F_vyhodnoceni.pdf (4227 kB) - 23.06.2014 13:27:40
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 23.06.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK001F_stanoviskoSEA.pdf (321 kB) - 23.06.2014 13:28:14
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: