Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK211P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2010 10:34
Předkladatel: Městský úřad Varnsdorf, odbor správy majetku a investic, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČO předkladatele: 00261718
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK211P_navrhZadani.pdf (440 kB) - 18.09.2009 09:12:07
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK211P_stanoviskoNavrhZadani.doc (44 kB) - 18.09.2009 09:02:17
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK211P_stanoviskoNavrh1.pdf (50 kB) - 27.10.2010 10:34:02
Důvody ukončení posuzování: