Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC872P
Název koncepce: Smolotely - návrh zadání změny č. 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2011 14:20
Předkladatel: Obecní úřad Smolotely
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC872P_stanoviskoNavrhZadani.doc (92 kB) - 12.07.2010 16:35:16
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC872P_stanoviskoNavrh1.doc (112 kB) - 23.02.2011 14:20:29
Důvody ukončení posuzování: