Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC409F
Název koncepce: Žižice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2017 13:51
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 30.04.2015
Předkladatel: Obecní úřad Žižice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.07.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC409F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.zip (71 kB) - 15.09.2015 11:05:45
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC409F_navrh.pdf (269 kB) - 06.01.2017 09:48:26
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC409F_vyhodnoceni.pdf (1796 kB) - 06.01.2017 09:48:26
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.04.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC409F_stanoviskoSEA.pdf (349 kB) - 15.05.2017 13:51:19
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: