Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK009P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Bohušovice nad Ohří
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.08.2008 08:15
Předkladatel: Městský úřad Litoměřice, odbor regionálního rozvoje, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
IČO předkladatele: 00263958
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ULK009P_navrhZadani.doc (100 kB) - 02.07.2007 09:18:52
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK009P_stanoviskoNavrhZadani.doc (38 kB) - 02.07.2007 09:19:30
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK009P_stanoviskoNavrh1.doc (57 kB) - 01.08.2008 08:15:57
Důvody ukončení posuzování: