Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: VYS678P
Název koncepce: návrh zadání zm.8 Jihlava
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 02.01.2013 15:06
Předkladatel: MěÚ Jihlava
IČO předkladatele: 00286010
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): VYS678P_stanoviskoNavrh1.pdf (66 kB) - 02.01.2013 15:06:18
Důvody ukončení posuzování: