Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC447P
Název koncepce: Drásov - návrh zadání územního plánu 2. verze
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2009 08:36
Předkladatel: Městský úřad Příbram
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC447P_stanoviskoNavrhZadani.doc (98 kB) - 19.12.2008 11:54:58
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC447P_stanoviskoNavrh1.doc (78 kB) - 15.06.2009 07:46:00
Text stanoviska k návrhu (2): STC447P_stanoviskoNavrh2.doc (93 kB) - 28.07.2009 08:36:18
Důvody ukončení posuzování: