Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK024F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Židovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.06.2014 09:07
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 06.05.2013
Předkladatel: Městský úřad Roudnice nad Labem
IČO předkladatele: 00264334
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK024F_zadani.pdf (140 kB) - 05.06.2013 08:41:42
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 31.05.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK024F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (42 kB) - 05.06.2013 08:47:26
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 05.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 01.05.2014
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): ULK024F_navrh.pdf (2070 kB) - 19.06.2014 09:06:26
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK024F_vyhodnoceni.pdf (642 kB) - 19.06.2014 09:06:26
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.06.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: ULK024F_stanoviskoSEA.pdf (52 kB) - 19.06.2014 09:07:06
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: