Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK245P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Račiněves
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.05.2010 08:59
Předkladatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem
IČO předkladatele: 00264334
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK245P_navrhZadani.pdf (302 kB) - 20.01.2010 08:56:41
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK245P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (42 kB) - 20.01.2010 08:57:04
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK245P_stanoviskoNavrh1.pdf (49 kB) - 11.05.2010 08:59:06
Důvody ukončení posuzování: