Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: VYS261P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu města Jihlava
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 08.03.2013 09:06
Předkladatel: Magistrát města Jihlavy
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: VYS261P_stanoviskoNavrhZadani.doc (42 kB) - 10.06.2009 08:17:07
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: VYS261P_stanoviskoKoncept.pdf (74 kB) - 08.03.2013 09:06:25
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: