Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK199P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Lobendava
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2010 13:09
Předkladatel: Městský úřad Rumburk, odbor regionálního rozvoje a investic, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČO předkladatele: 00261602
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK199P_navrhZadani.pdf (846 kB) - 31.07.2009 09:32:19
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK199P_stanoviskoNavrhZadani.zip (31 kB) - 07.07.2010 08:50:10
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK199P_stanoviskoNavrh1.pdf (52 kB) - 09.07.2010 13:09:42
Důvody ukončení posuzování: