Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK239F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Polepy
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2017 11:36
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 12.11.2007
Předkladatel: Městský úřad Litoměřice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK239F_zadani.pdf (5194 kB) - 09.01.2017 10:32:02
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 11.12.2007
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK239F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (51 kB) - 09.01.2017 10:38:27
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 14.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK239F_vyhodnoceni.pdf (2195 kB) - 09.01.2017 10:45:40
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 23.06.2010
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: ULK239F_stanoviskoSEA.pdf (210 kB) - 09.01.2017 10:49:09
Datum veřejného projednání: 14.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření: 14.06.2011
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 16.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: 14.01.2017
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: Souhlasné
Text návrhu ÚP po podstatné úpravě: ULK239F_navrhUpr.pdf (287 kB) - 09.01.2017 11:36:51
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK239F_vyhodnoceniUpr.pdf (2494 kB) - 09.01.2017 11:36:51
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: ULK239F_StanoviskoSEAupr.pdf (210 kB) - 09.01.2017 11:36:51