Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK353P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Račice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2012 10:22
Předkladatel: Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
IČO předkladatele: 00263958
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK353P_navrhZadani.pdf (4187 kB) - 22.06.2011 08:37:18
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK353P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (50 kB) - 22.06.2011 08:37:36
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK353P_stanoviskoNavrh1.pdf (53 kB) - 05.11.2012 10:22:50
Důvody ukončení posuzování: