Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC016F
Název koncepce: Řehenice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2015 15:17
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 06.03.2013
Předkladatel: OÚ Řehenice
IČO předkladatele: 00240699
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 27.03.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC016F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (119 kB) - 08.04.2013 08:44:50
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 25.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2014
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Háková Alice Mgr.
Text  návrhu (ÚP): STC016F_navrh.pdf (1190 kB) - 18.05.2015 15:15:10
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC016F_vyhodnoceni.pdf (2203 kB) - 18.05.2015 15:16:15
Text Hodnocení Natura 2000: STC016F_Natura.pdf (895 kB) - 18.05.2015 15:16:41
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.05.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC016F_stanoviskoSEA.doc (254 kB) - 18.05.2015 15:17:15
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: