Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK174P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Roudnice nad Labem
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 26.02.2010 09:08
Předkladatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování, Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem
IČO předkladatele: 00264334
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK174P_navrhZadani.pdf (989 kB) - 22.05.2009 09:17:16
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK174P_stanoviskoNavrhZadani.doc (44 kB) - 22.05.2009 09:18:17
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK174P_stanoviskoNavrh1.pdf (50 kB) - 26.02.2010 09:08:07
Důvody ukončení posuzování: