Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC549F
Název koncepce: Lubná - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2019 11:42
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 26.11.2015
Předkladatel: Městský úřad Rakovník
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.12.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC549F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (97 kB) - 11.04.2016 11:21:21
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC549F_navrh.pdf (227 kB) - 24.10.2017 13:30:54
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC549F_vyhodnoceni.pdf (1339 kB) - 24.10.2017 13:30:54
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 29.08.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC549F_stanoviskoSEA.pdf (651 kB) - 12.11.2019 11:42:09
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: