Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK150P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Račiněves
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.05.2010 10:19
Předkladatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování, Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem
IČO předkladatele: 00264334
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK150P_navrhZadani.pdf (3187 kB) - 04.03.2009 13:43:24
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK150P_stanoviskoNavrhZadani.doc (44 kB) - 04.03.2009 13:50:08
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK150P_stanoviskoNavrh1.pdf (50 kB) - 12.05.2010 10:19:07
Důvody ukončení posuzování: