Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1289P
Název koncepce: Kamýk nad Vltavou - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2014 14:48
Předkladatel: MěÚ Příbram
IČO předkladatele: 00243132
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1289P_stanoviskoNavrhZadani.doc (105 kB) - 13.09.2012 10:48:19
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Nesouhlasné
Text stanoviska k návrhu (3): STC1289P_stanoviskoNavrh3.doc (142 kB) - 20.11.2014 14:48:53
Důvody ukončení posuzování: