Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC655P
Název koncepce: Dublovice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2011 14:04
Předkladatel: MěÚ Sedlčany
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC655P_stanoviskoNavrhZadani.doc (98 kB) - 31.08.2009 09:28:36
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: STC655P_stanoviskoKoncept.doc (226 kB) - 08.06.2011 14:04:42
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: