Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PHA010P
Název koncepce: Celoměstsky významné změny II. ÚP SÚ HMP invariant
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.11.2012 11:57
Předkladatel: Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního plánu
IČO předkladatele: 0006458
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: PHA010P_navrhZadani.pdf (142 kB) - 16.12.2010 15:08:51
Text stanoviska k návrhu zadání: PHA010P_stanoviskoNavrhZadani.doc (139 kB) - 09.09.2011 15:05:55
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PHA010P_stanoviskoNavrh1.doc (153 kB) - 16.12.2010 15:16:22
Text stanoviska k návrhu (2): PHA010P_stanoviskoNavrh2.doc (171 kB) - 19.09.2011 14:10:16
Text stanoviska k návrhu (3): PHA010P_stanoviskoNavrh3.doc (92 kB) - 07.11.2012 11:57:16
Důvody ukončení posuzování: