Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC998P
Název koncepce: Žižice - Zadání změny č. 2 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.06.2012 13:23
Předkladatel: MěÚ Slaný
IČO předkladatele: 00234877
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC998P_stanoviskoNavrhZadani.doc (70 kB) - 28.03.2011 09:18:43
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC998P_stanoviskoNavrh1.doc (241 kB) - 06.06.2012 13:23:08
Důvody ukončení posuzování: