Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC243F
Název koncepce: Hostomice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 27.04.2016 16:15
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 16.04.2014
Předkladatel: MěÚ Hořovice
IČO předkladatele: 233269
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 12.05.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC243F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (117 kB) - 14.05.2014 16:32:32
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 30.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.09.2015
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC243F_vyhodnoceni.pdf (2167 kB) - 27.04.2016 16:14:30
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.04.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC243F_stanoviskoSEA.doc (137 kB) - 27.04.2016 16:15:16
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: