Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC694P
Název koncepce: Slaný - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 29.07.2010 13:54
Předkladatel: MěÚ Slaný
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC694P_stanoviskoNavrhZadani.doc (130 kB) - 03.11.2009 12:20:55
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: STC694P_stanoviskoKoncept.doc (134 kB) - 29.07.2010 13:54:16
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: