Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP190K
Název koncepce: Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2015 13:30
Předkladatel: Statutární město Brno
IČO předkladatele: 44992785
Datum zveřejnění: 22.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2014
Text oznámení: MZP190K_oznameni.zip (3551 kB) - 10.10.2014 11:24:26
Informace o oznámení: MZP190K_infOznam.pdf (210 kB) - 15.10.2014 09:00:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP190K_infZjistovaci.pdf (202 kB) - 29.01.2015 09:43:19
Závěr zjišťovacího řízení: MZP190K_zjistovaci.pdf (251 kB) - 29.01.2015 09:43:19
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP190K_vyhodnoceni.zip (13579 kB) - 11.09.2015 09:33:28
Návrh koncepce: MZP190K_navrh.zip (13579 kB) - 11.09.2015 09:33:28
Informace o návrhu koncepce: MZP190K_infNavrh.pdf (200 kB) - 11.09.2015 09:33:28
Datum veřejného projednání: 05.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 12.10.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP190K_infVP.pdf (312 kB) - 25.09.2015 16:51:50
Zápis z veřejného projednání: MZP190K_zapisVP.rar (321 kB) - 12.10.2015 14:41:28
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP190K_infStanovisko.pdf (185 kB) - 16.11.2015 15:33:17
Text stanoviska: MZP190K_zaverStan.pdf (248 kB) - 16.11.2015 15:33:17
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP190K_schvalenaKoncepce.zip (14106 kB) - 21.12.2015 13:30:59
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: