Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP191K
Název koncepce: Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2015 16:59
Předkladatel: Statutární město Karlovy Vary
IČO předkladatele: 00254657
Datum zveřejnění: 25.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 15.12.2014
Text oznámení: MZP191K_oznameni.zip (2475 kB) - 19.11.2014 10:28:56
Informace o oznámení: MZP191K_infOznam.pdf (79 kB) - 19.11.2014 10:28:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP191K_infZjistovaci.pdf (71 kB) - 30.12.2014 14:33:36
Závěr zjišťovacího řízení: MZP191K_zjistovaci.pdf (92 kB) - 30.12.2014 14:33:36
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Tovaryš Petr Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Vyhodnocení koncepce: MZP191K_vyhodnoceni.zip (8201 kB) - 12.06.2015 09:10:35
Návrh koncepce: MZP191K_navrh.pdf (5841 kB) - 12.06.2015 09:10:35
Informace o návrhu koncepce: MZP191K_infNavrh.pdf (102 kB) - 16.06.2015 09:32:06
Datum veřejného projednání: 15.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP191K_infVP.pdf (208 kB) - 22.06.2015 09:56:07
Zápis z veřejného projednání: MZP191K_zapisVP.zip (2087 kB) - 21.07.2015 12:43:01
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP191K_infStanovisko.pdf (103 kB) - 17.08.2015 16:59:20
Text stanoviska: MZP191K_zaverStan.pdf (257 kB) - 17.08.2015 16:59:20
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: