Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP194K
Název koncepce: Národní plán povodí Labe
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2015 13:14
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod a Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňpvých opatření
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 08.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 28.01.2015
Text oznámení: MZP194K_oznameni.zip (12118 kB) - 23.12.2014 13:20:27
Informace o oznámení: MZP194K_infOznam.pdf (239 kB) - 23.12.2014 13:20:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP194K_infZjistovaci.pdf (228 kB) - 18.02.2015 10:28:19
Závěr zjišťovacího řízení: MZP194K_zjistovaci.pdf (269 kB) - 20.02.2015 11:26:16
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP194K_vyhodnoceni.zip (12675 kB) - 02.10.2015 09:41:40
Návrh koncepce: MZP194K_navrh.zip (59525 kB) - 02.10.2015 09:41:40
Informace o návrhu koncepce: MZP194K_infNavrh.pdf (268 kB) - 02.10.2015 09:41:40
Datum veřejného projednání: 03.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.11.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP194K_infVP.pdf (203 kB) - 22.10.2015 09:36:55
Zápis z veřejného projednání: MZP194K_zapisVP.pdf (1550 kB) - 10.11.2015 15:51:01
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP194K_infStanovisko.pdf (259 kB) - 11.12.2015 13:14:17
Text stanoviska: MZP194K_zaverStan.zip (12619 kB) - 11.12.2015 13:14:17
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: