Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP195K
Název koncepce: Národní plán povodí Odry
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2015 13:22
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod a Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 12.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.02.2015
Text oznámení: MZP195K_oznameni.zip (6577 kB) - 22.12.2014 16:11:11
Informace o oznámení: MZP195K_infOznam.pdf (189 kB) - 22.12.2014 16:11:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP195K_infZjistovaci.pdf (82 kB) - 18.02.2015 08:38:44
Závěr zjišťovacího řízení: MZP195K_zjistovaci.pdf (99 kB) - 18.02.2015 08:38:44
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP195K_vyhodnoceni.zip (4846 kB) - 29.09.2015 13:45:14
Návrh koncepce: MZP195K_navrh.zip (41342 kB) - 29.09.2015 13:45:14
Informace o návrhu koncepce: MZP195K_infNavrh.pdf (219 kB) - 02.10.2015 08:51:29
Datum veřejného projednání: 29.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.11.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP195K_infVP.pdf (204 kB) - 15.10.2015 13:35:19
Zápis z veřejného projednání: MZP195K_zapisVP.pdf (1737 kB) - 02.11.2015 16:37:31
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP195K_infStanovisko.pdf (218 kB) - 11.12.2015 13:22:41
Text stanoviska: MZP195K_zaverStan.zip (5395 kB) - 11.12.2015 13:22:41
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: