Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP196K
Název koncepce: Národní plán povodí Dunaje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2015 13:01
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod a Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňpvých opatření
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 12.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.02.2015
Text oznámení: MZP196K_oznameni.zip (9332 kB) - 23.12.2014 13:22:15
Informace o oznámení: MZP196K_infOznam.pdf (96 kB) - 23.12.2014 13:22:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP196K_infZjistovaci.pdf (90 kB) - 17.02.2015 17:28:14
Závěr zjišťovacího řízení: MZP196K_zjistovaci.pdf (100 kB) - 17.02.2015 17:28:14
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP196K_vyhodnoceni.zip (10618 kB) - 02.10.2015 09:53:10
Návrh koncepce: MZP196K_navrh.zip (50290 kB) - 02.10.2015 09:53:10
Informace o návrhu koncepce: MZP196K_infNavrh.pdf (290 kB) - 02.10.2015 09:53:10
Datum veřejného projednání: 06.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP196K_infVP.pdf (204 kB) - 22.10.2015 09:22:39
Zápis z veřejného projednání: MZP196K_zapisVP.pdf (853 kB) - 13.11.2015 11:59:07
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP196K_infStanovisko.pdf (99 kB) - 11.12.2015 13:01:32
Text stanoviska: MZP196K_zaverStan.zip (8721 kB) - 11.12.2015 13:01:32
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: