Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP197K
Název koncepce: Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2015 14:53
Předkladatel: Statutární město Pardubice
IČO předkladatele: 00274046
Datum zveřejnění: 29.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 19.01.2015
Text oznámení: MZP197K_oznameni.pdf (1910 kB) - 18.12.2014 11:15:22
Informace o oznámení: MZP197K_infOznam.pdf (81 kB) - 19.12.2014 16:01:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP197K_infZjistovaci.pdf (72 kB) - 04.02.2015 15:44:36
Závěr zjišťovacího řízení: MZP197K_zjistovaci.pdf (95 kB) - 04.02.2015 15:44:36
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP197K_vyhodnoceni.zip (9582 kB) - 21.09.2015 16:04:00
Návrh koncepce: MZP197K_navrh.zip (15872 kB) - 21.09.2015 16:04:00
Informace o návrhu koncepce: MZP197K_infNavrh.pdf (225 kB) - 21.09.2015 16:04:00
Datum veřejného projednání: 08.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.10.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP197K_infVP.pdf (139 kB) - 08.10.2015 09:55:53
Zápis z veřejného projednání: MZP197K_zapisVP.zip (116 kB) - 12.10.2015 16:17:59
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP197K_infStanovisko.pdf (96 kB) - 04.11.2015 14:53:36
Text stanoviska: MZP197K_zaverStan.zip (2909 kB) - 04.11.2015 14:53:36
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: