Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP198K
Název koncepce: Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2016 16:36
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 12.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.02.2015
Text oznámení: MZP198K_oznameni.zip (6490 kB) - 30.12.2014 14:59:24
Informace o oznámení: MZP198K_infOznam.pdf (90 kB) - 31.12.2014 12:01:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP198K_infZjistovaci.pdf (82 kB) - 04.03.2015 15:12:31
Závěr zjišťovacího řízení: MZP198K_zjistovaci.pdf (100 kB) - 04.03.2015 15:12:31
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP198K_vyhodnoceni.zip (3141 kB) - 11.09.2015 10:25:26
Návrh koncepce: MZP198K_navrh.pdf (3861 kB) - 11.09.2015 10:25:26
Informace o návrhu koncepce: MZP198K_infNavrh.pdf (218 kB) - 23.09.2015 15:01:10
Datum veřejného projednání: 13.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 19.10.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP198K_infVP.docx (28 kB) - 02.10.2015 11:09:38
Zápis z veřejného projednání: MZP198K_zapisVP.pdf (2187 kB) - 19.10.2015 11:43:18
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP198K_infStanovisko.pdf (218 kB) - 10.12.2015 11:40:33
Text stanoviska: MZP198K_zaverStan.zip (3961 kB) - 10.12.2015 11:40:33
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP198K_schvalenaKoncepce.pdf (3687 kB) - 03.02.2016 16:36:36
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: