Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP202K
Název koncepce: Integrovaná strategie pro integrované územní investice (ITI) Pražské metropolitní oblasti
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2016 10:41
Předkladatel: Hlavní město Praha
IČO předkladatele: 00064581
Datum zveřejnění: 20.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.05.2015
Text oznámení: MZP202K_oznameni.zip (3167 kB) - 13.04.2015 13:58:29
Informace o oznámení: MZP202K_infOznam.pdf (214 kB) - 13.04.2015 13:58:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP202K_infZjistovaci.pdf (203 kB) - 25.05.2015 16:29:12
Závěr zjišťovacího řízení: MZP202K_zjistovaci.pdf (243 kB) - 25.05.2015 16:29:12
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP202K_vyhodnoceni.zip (5256 kB) - 02.12.2015 09:46:29
Návrh koncepce: MZP202K_navrh.pdf (7101 kB) - 02.12.2015 09:46:29
Informace o návrhu koncepce: MZP202K_infNavrh.pdf (209 kB) - 02.12.2015 09:46:30
Datum veřejného projednání: 28.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.01.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP202K_infVP.pdf (179 kB) - 14.12.2015 13:24:12
Zápis z veřejného projednání: MZP202K_zapisVP.docx (2345 kB) - 04.01.2016 17:27:56
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP202K_infStanovisko.pdf (208 kB) - 28.01.2016 09:13:26
Text stanoviska: MZP202K_zaverStan.zip (12041 kB) - 01.02.2016 10:41:02
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: