Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP211K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016 - 2025
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 29.02.2016 17:03
Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 20.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.06.2015
Text oznámení: MZP211K_oznameni.zip (5003 kB) - 14.05.2015 16:11:53
Informace o oznámení: MZP211K_infOznam.pdf (200 kB) - 14.05.2015 09:43:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP211K_infZjistovaci.pdf (194 kB) - 22.06.2015 16:05:53
Závěr zjišťovacího řízení: MZP211K_zjistovaci.pdf (241 kB) - 22.06.2015 16:05:53
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP211K_vyhodnoceni.pdf (6169 kB) - 03.09.2015 16:44:06
Návrh koncepce: MZP211K_navrh.pdf (2768 kB) - 03.09.2015 16:44:06
Informace o návrhu koncepce: MZP211K_infNavrh.pdf (199 kB) - 03.09.2015 16:44:06
Datum veřejného projednání: 05.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 12.10.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP211K_infVP.pdf (115 kB) - 11.09.2015 16:27:57
Zápis z veřejného projednání: MZP211K_zapisVP.pdf (1974 kB) - 21.10.2015 13:55:34
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP211K_infStanovisko.pdf (190 kB) - 10.12.2015 14:56:17
Text stanoviska: MZP211K_zaverStan.zip (9439 kB) - 10.12.2015 14:56:17
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP211K_schvalenaKoncepce.pdf (6047 kB) - 29.02.2016 17:03:10
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: