Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP216K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 - 2025
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2016 10:09
Předkladatel: Krajský úřad Pardubického kraje
IČO předkladatele: 70892822
Datum zveřejnění: 08.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 29.06.2015
Text oznámení: MZP216K_oznameni.zip (5183 kB) - 17.06.2015 09:14:26
Informace o oznámení: MZP216K_infOznam.pdf (131 kB) - 17.06.2015 09:14:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP216K_infZjistovaci.pdf (197 kB) - 22.07.2015 11:21:37
Závěr zjišťovacího řízení: MZP216K_zjistovaci.pdf (242 kB) - 22.07.2015 11:21:37
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP216K_vyhodnoceni.pdf (6542 kB) - 18.09.2015 13:42:51
Návrh koncepce: MZP216K_navrh.pdf (3906 kB) - 18.09.2015 13:42:51
Informace o návrhu koncepce: MZP216K_infNavrh.pdf (226 kB) - 18.09.2015 13:42:51
Datum veřejného projednání: 20.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.10.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP216K_infVP.pdf (103 kB) - 05.10.2015 10:35:27
Zápis z veřejného projednání: MZP216K_zapisVP.pdf (1048 kB) - 27.10.2015 08:30:22
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP216K_infStanovisko.pdf (69 kB) - 23.11.2015 15:25:15
Text stanoviska: MZP216K_zaverStan.zip (10006 kB) - 23.11.2015 15:25:15
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP216K_schvalenaKoncepce.pdf (5061 kB) - 18.01.2016 10:09:39
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: