Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP219K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2016 15:18
Předkladatel: Olomoucký kraj
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 30.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2015
Text oznámení: MZP219K_oznameni.zip (1697 kB) - 26.06.2015 13:31:13
Informace o oznámení: MZP219K_infOznam.pdf (198 kB) - 26.06.2015 13:31:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP219K_infZjistovaci.pdf (167 kB) - 03.08.2015 14:00:18
Závěr zjišťovacího řízení: MZP219K_zjistovaci.pdf (228 kB) - 03.08.2015 14:00:18
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP219K_vyhodnoceni.zip (1750 kB) - 06.10.2015 16:27:44
Návrh koncepce: MZP219K_navrh.zip (4672 kB) - 06.10.2015 16:27:44
Informace o návrhu koncepce: MZP219K_infNavrh.pdf (116 kB) - 06.10.2015 16:27:44
Datum veřejného projednání: 02.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.11.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP219K_infVP.pdf (363 kB) - 13.10.2015 08:50:53
Zápis z veřejného projednání: MZP219K_zapisVP.pdf (2137 kB) - 05.11.2015 10:46:59
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP219K_infStanovisko.pdf (247 kB) - 08.12.2015 10:05:44
Text stanoviska: MZP219K_zaverStan.zip (11708 kB) - 08.12.2015 10:05:44
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP219K_schvalenaKoncepce.zip (10253 kB) - 06.01.2016 15:18:42
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: