Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Rimmel Vladimír Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
34063/ENV/06, 2586/ENV/11, 67050/ENV/15, MZP/2021/710/4477
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3108/479/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Regionální centrum EIA, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Lidická 1
Zaměstnavatel - mesto: Klimkovice
Zaměstnavatel - PSČ: 742 83
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Náměstí 69
Bydliště - město: Klimkovice
Bydliště - PSČ: 742 83
Bydliště - telefon: 603 112 170
Email: rimmel@rceia.cz
Poznámka: záměry ve volné přírodě, infrastrukturní stavby, větrné elektrárny, průmysl, odpadové hospodářství, sportovní areály
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano