Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP247K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 29.06.2017 08:41
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
IČO předkladatele: 70890749
Datum zveřejnění: 05.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 26.06.2017
Text oznámení: MZP247K_oznameni.pdf (2800 kB) - 31.05.2017 13:49:52
Informace o oznámení: MZP247K_infOznam.pdf (100 kB) - 31.05.2017 13:49:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP247K_infZjistovaci.pdf (81 kB) - 29.06.2017 08:41:26
Závěr zjišťovacího řízení: MZP247K_zjistovaci.pdf (140 kB) - 29.06.2017 08:41:26
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Na základě novely zákona č. 326/2017 Sb. platné od 1. 11. 2017, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, dochází ke změně příslušnosti k posuzování koncepcí. Nově bude proces SEA zajištěn Krajským úřadem Kraje Vysočina.