Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP223K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ02 Střední Čechy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 20.05.2016 16:44
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 24.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.08.2015
Text oznámení: MZP223K_oznameni.pdf (2332 kB) - 17.07.2015 11:00:35
Informace o oznámení: MZP223K_infOznam.pdf (253 kB) - 17.07.2015 11:00:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP223K_infZjistovaci.pdf (213 kB) - 27.08.2015 14:02:12
Závěr zjišťovacího řízení: MZP223K_zjistovaci.pdf (253 kB) - 27.08.2015 14:02:12
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP223K_vyhodnoceni.rar (3874 kB) - 13.11.2015 15:48:02
Návrh koncepce: MZP223K_navrh.pdf (9783 kB) - 13.11.2015 15:48:02
Informace o návrhu koncepce: MZP223K_infNavrh.pdf (252 kB) - 13.11.2015 15:48:02
Datum veřejného projednání: 04.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP223K_infVP.pdf (258 kB) - 23.11.2015 17:15:29
Zápis z veřejného projednání: MZP223K_zapisVP.rar (2526 kB) - 14.12.2015 09:26:02
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP223K_infStanovisko.pdf (196 kB) - 20.05.2016 16:44:36
Text stanoviska: MZP223K_zaverStan.rar (14585 kB) - 20.05.2016 16:44:36
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: