Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP226K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší - Zóna CZ07 Střední Morava
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: Fri May 13 14:13:28 CEST 2016
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČ předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: Mon Jul 27 00:00:00 CEST 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Aug 17 00:00:00 CEST 2015
Text oznámení: MZP226K_oznameni.pdf (3510 kB) - 21.07.2015 14:34:52
Informace o oznámení: MZP226K_infOznam.pdf (210 kB) - 21.07.2015 14:34:52
Závěr zjišťovacího řízení: MZP226K_zjistovaci.pdf (127 kB) - 26.08.2015 13:28:09
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP226K_vyhodnoceni.pdf (5035 kB) - 09.11.2015 08:58:17
Návrh koncepce: MZP226K_navrh.pdf (11200 kB) - 09.11.2015 08:58:17
Informace o návrhu koncepce: MZP226K_infNavrh.pdf (145 kB) - 09.11.2015 08:58:17
Datum veřejného projednání: Thu Dec 03 00:00:00 CET 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Dec 08 00:00:00 CET 2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP226K_infVP.pdf (257 kB) - 19.11.2015 13:35:58
Zápis z veřejného projednání: MZP226K_zapisVP.zip (2065 kB) - 11.12.2015 14:27:56
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP226K_infStanovisko.pdf (91 kB) - 13.05.2016 14:13:28
Text stanoviska: MZP226K_zaverStan.zip (16400 kB) - 13.05.2016 14:13:28
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: