Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP227K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace CZ08A – Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2016 08:55
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 31.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.08.2015
Text oznámení: MZP227K_oznameni.pdf (2959 kB) - 22.07.2015 11:02:51
Informace o oznámení: MZP227K_infOznam.pdf (119 kB) - 23.07.2015 13:52:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP227K_infZjistovaci.pdf (100 kB) - 28.08.2015 09:56:14
Závěr zjišťovacího řízení: MZP227K_zjistovaci.pdf (162 kB) - 28.08.2015 09:56:14
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP227K_vyhodnoceni.zip (5085 kB) - 04.11.2015 09:55:56
Návrh koncepce: MZP227K_navrh.pdf (9605 kB) - 04.11.2015 09:55:56
Informace o návrhu koncepce: MZP227K_infNavrh.pdf (124 kB) - 04.11.2015 11:25:12
Datum veřejného projednání: 26.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 01.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP227K_infVP.pdf (259 kB) - 18.11.2015 12:56:47
Zápis z veřejného projednání: MZP227K_zapisVP.rar (4164 kB) - 07.12.2015 16:00:31
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP227K_infStanovisko.pdf (249 kB) - 04.04.2016 08:55:43
Text stanoviska: MZP227K_zaverStan.zip (15769 kB) - 04.04.2016 08:55:43
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: