Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP228K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ08Z – Moravskoslezsko
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2016 08:52
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 04.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 24.08.2015
Text oznámení: MZP228K_oznameni.pdf (3040 kB) - 22.07.2015 13:35:21
Informace o oznámení: MZP228K_infOznam.pdf (119 kB) - 28.07.2015 14:04:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP228K_infZjistovaci.pdf (100 kB) - 28.08.2015 13:24:17
Závěr zjišťovacího řízení: MZP228K_zjistovaci.pdf (147 kB) - 28.08.2015 13:24:17
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP228K_vyhodnoceni.zip (5079 kB) - 04.11.2015 09:53:02
Návrh koncepce: MZP228K_navrh.pdf (7693 kB) - 04.11.2015 09:53:02
Informace o návrhu koncepce: MZP228K_infNavrh.pdf (117 kB) - 04.11.2015 11:24:28
Datum veřejného projednání: 26.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 01.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP228K_infVP.pdf (259 kB) - 18.11.2015 12:55:19
Zápis z veřejného projednání: MZP228K_zapisVP.rar (4164 kB) - 07.12.2015 16:01:38
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP228K_infStanovisko.pdf (188 kB) - 04.04.2016 08:52:54
Text stanoviska: MZP228K_zaverStan.zip (14231 kB) - 04.04.2016 08:52:54
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: