Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP228K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ08Z – Moravskoslezsko
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: Mon Apr 04 08:52:54 CEST 2016
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČ předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: Tue Aug 04 00:00:00 CEST 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Aug 24 00:00:00 CEST 2015
Text oznámení: MZP228K_oznameni.pdf (3040 kB) - 22.07.2015 13:35:21
Informace o oznámení: MZP228K_infOznam.pdf (119 kB) - 28.07.2015 14:04:53
Závěr zjišťovacího řízení: MZP228K_zjistovaci.pdf (147 kB) - 28.08.2015 13:24:17
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP228K_vyhodnoceni.zip (5079 kB) - 04.11.2015 09:53:02
Návrh koncepce: MZP228K_navrh.pdf (7693 kB) - 04.11.2015 09:53:02
Informace o návrhu koncepce: MZP228K_infNavrh.pdf (117 kB) - 04.11.2015 11:24:28
Datum veřejného projednání: Thu Nov 26 00:00:00 CET 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Dec 01 00:00:00 CET 2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP228K_infVP.pdf (259 kB) - 18.11.2015 12:55:19
Zápis z veřejného projednání: MZP228K_zapisVP.rar (4164 kB) - 07.12.2015 16:01:38
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP228K_infStanovisko.pdf (188 kB) - 04.04.2016 08:52:54
Text stanoviska: MZP228K_zaverStan.zip (14231 kB) - 04.04.2016 08:52:54
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: