Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP229K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ03 – Jihozápad
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 20.05.2016 16:42
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 03.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 24.08.2015
Text oznámení: MZP229K_oznameni.pdf (4277 kB) - 28.07.2015 13:51:00
Informace o oznámení: MZP229K_infOznam.pdf (267 kB) - 28.07.2015 13:51:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP229K_infZjistovaci.pdf (229 kB) - 04.09.2015 13:42:33
Závěr zjišťovacího řízení: MZP229K_zjistovaci.pdf (252 kB) - 04.09.2015 13:42:33
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP229K_vyhodnoceni.pdf (3437 kB) - 24.11.2015 12:12:07
Návrh koncepce: MZP229K_navrh.pdf (9504 kB) - 24.11.2015 12:12:07
Informace o návrhu koncepce: MZP229K_infNavrh.pdf (269 kB) - 24.11.2015 12:12:07
Datum veřejného projednání: 16.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP229K_infVP.pdf (258 kB) - 30.11.2015 14:33:42
Zápis z veřejného projednání: MZP229K_zapisVP.rar (2448 kB) - 23.12.2015 09:49:26
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP229K_infStanovisko.pdf (206 kB) - 20.05.2016 16:41:02
Text stanoviska: MZP229K_zaverStan.rar (33925 kB) - 20.05.2016 16:42:04
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: