Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP230K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno - CZ06A
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2016 17:17
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 05.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 25.08.2015
Text oznámení: MZP230K_oznameni.pdf (2920 kB) - 28.07.2015 14:32:46
Informace o oznámení: MZP230K_infOznam.pdf (192 kB) - 28.07.2015 14:32:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP230K_infZjistovaci.pdf (191 kB) - 10.09.2015 16:26:46
Závěr zjišťovacího řízení: MZP230K_zjistovaci.pdf (242 kB) - 10.09.2015 16:26:46
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP230K_vyhodnoceni.zip (4395 kB) - 10.11.2015 11:16:47
Návrh koncepce: MZP230K_navrh.pdf (6177 kB) - 10.11.2015 11:16:47
Informace o návrhu koncepce: MZP230K_infNavrh.pdf (196 kB) - 10.11.2015 11:16:47
Datum veřejného projednání: 01.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP230K_infVP.pdf (258 kB) - 19.11.2015 16:01:37
Zápis z veřejného projednání: MZP230K_zapisVP.zip (2777 kB) - 08.12.2015 16:49:47
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP230K_infStanovisko.pdf (187 kB) - 04.05.2016 17:17:51
Text stanoviska: MZP230K_zaverStan.zip (12293 kB) - 04.05.2016 17:17:51
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: