Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP231K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod - CZ05
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2016 16:43
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 04.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 24.08.2015
Text oznámení: MZP231K_oznameni.pdf (4461 kB) - 30.07.2015 15:10:58
Informace o oznámení: MZP231K_infOznam.pdf (213 kB) - 30.07.2015 15:10:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP231K_infZjistovaci.pdf (212 kB) - 04.09.2015 10:34:30
Závěr zjišťovacího řízení: MZP231K_zjistovaci.pdf (240 kB) - 04.09.2015 10:34:30
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP231K_vyhodnoceni.pdf (3590 kB) - 13.11.2015 09:35:16
Návrh koncepce: MZP231K_navrh.pdf (9794 kB) - 13.11.2015 09:35:16
Informace o návrhu koncepce: MZP231K_infNavrh.pdf (216 kB) - 13.11.2015 09:35:16
Datum veřejného projednání: 08.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP231K_infVP.pdf (257 kB) - 23.11.2015 17:12:15
Zápis z veřejného projednání: MZP231K_zapisVP.zip (1612 kB) - 15.12.2015 15:11:14
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP231K_infStanovisko.pdf (209 kB) - 13.05.2016 16:43:37
Text stanoviska: MZP231K_zaverStan.zip (19598 kB) - 13.05.2016 16:43:37
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: