Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP232K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: Fri May 13 16:56:33 CEST 2016
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČ předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: Wed Aug 05 00:00:00 CEST 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Aug 25 00:00:00 CEST 2015
Text oznámení: MZP232K_oznameni.pdf (2884 kB) - 29.07.2015 15:51:08
Informace o oznámení: MZP232K_infOznam.pdf (200 kB) - 29.07.2015 15:51:08
Závěr zjišťovacího řízení: MZP232K_zjistovaci.pdf (236 kB) - 08.09.2015 13:13:02
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP232K_vyhodnoceni.pdf (4326 kB) - 13.11.2015 09:34:09
Návrh koncepce: MZP232K_navrh.pdf (7322 kB) - 13.11.2015 09:34:09
Informace o návrhu koncepce: MZP232K_infNavrh.pdf (205 kB) - 13.11.2015 09:34:09
Datum veřejného projednání: Fri Dec 04 00:00:00 CET 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Dec 09 00:00:00 CET 2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP232K_infVP.pdf (258 kB) - 19.11.2015 16:08:57
Zápis z veřejného projednání: MZP232K_zapisVP.rar (2526 kB) - 14.12.2015 09:25:09
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP232K_infStanovisko.pdf (196 kB) - 13.05.2016 16:56:33
Text stanoviska: MZP232K_zaverStan.zip (13551 kB) - 13.05.2016 16:56:33
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: